Colofon

Colofon

Meal-tip.com

Deze website is een service van Meal-tip.com, dat is een handelsmerk van The Meal Netherlands B.V.

Berkhout 26
1761 HN Anna Paulowna
Nederland

Meal Tip is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 80101488
BTW-nummer: NL861555090B01

De getoonde merken, logo’s en geschriften zijn geregistreerde merken van The Meal Netherlands B.V. of van haar moedermaatschappij.

Meer weten over de werking van de app?

Meal Tip boodschappen app gebruiken voor aanbiedinge op boodchappen